W czwartek 26 lipca zapraszamy wszystkich wiernych na uroczystą mszę

odpustową św. Joachima i Anny.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja 

                         w Nowotańcu